Evaluering


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028


Evaluering  Elevsamtaler

Kontaktlæreren holder jævnligt en formel samtale med eleven, hvor trivsel og læring drøftes.

Skole-hjemsamtaler

Mindst to gange om året mødes skole og hjem for at drøfte elevens skolegang og udvikling.


Karakterer

I de ældste årgange vil eleverne gradvist blive præsenteret for karaktergivning.

Terminsprøve og Afgangsprøver

Vi introducerer eleverne til den kommende prøvesituation ved terminsprøver.

Efter 9. årgang kan eleverne deltage

i folkeskolens afgangsprøver.

 

Resultater (Karakter)og overgangsfrekvenser (overgang til anden uddannelse)

finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Klik her
Undervisnings

miljøvurdering

Vi har evalueret undervisningsmiljø og elevernes trivsel via "Ministeriet for børn, undervisning og ligestlilings værktøj "Trivselsmåling"


Se de seneste rapporter her:

0.-3. årgang

4.-9. årgang

Fokuspunkter

Fokuspunkt 1: Læsning.


Vi vil gerne give vores elever den bedst mulig start med læsning og samtidig fastholde de gode vaner og få øget deres læsetempo, så de har de bedste forudsætninger til eksamen i 9. årgang.


•De voksne skal tilbydes kurser/opdatering omkring læsningen.

•Læsning skal som Ipaden, være et fast punkt på lærermøderne en gang i ugen, hvor vi kan tage de pædagogiske og didaktiske snakke.

•Der skal være et fast læsebånd, hvor eleverne inddeles på tværs af årgange i følgende grupperinger:

    *Læsehestene: De der kan og gør det:0)

    *Læseæsler: De der kan, men liige skal under opsyn, for at gøre det:0)

    *Lige ved og næsten: De der næsten har knækket læsekoden:0)

    *Kaptajn Carlsens besætning: de der har brug for at lære lydende:0)

    *Læseløft: De der har brug for et kærligt skub:0)

•Individuelle læsemål, der evalueres på de årlige skole hjem samtaler