Fysiske rammer


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028

Fysiske rammer


Sydvestmors Friskole flyttede den 1. januar 2013 ind i nybyggede lokaler i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter.

Hovedbygningen

Fire fodboldbaner

Indgang

Den nye hal

Den nye hal

Cafeteria

Sløjd

Musik

Klasseværelse

Motorik rum

Lærerværelse

SFO

SFO

Legeplads

Kunststof multibane

Gang med depotskabe og infotavle

Den gamle hal

Cafeteria

Kreativt værksted

Fysik

Klasseværelse

"Den gamle kantine"

Studiecenter/bibliotek


SFO