Historien


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028

Historien bag Sydvestmors Friskole


Karby Friskole fik ved starten af skoleåret 2012-13 tilført et stort antal elever fra den nedlagte folkeskole Hvidbjerg Skole.

 

Skolen skiftede navn til Sydvestmors Friskole, flyttede adresse og fik tilført yderligere to medlemmer til bestyrelsen.

Tankerne bag projektet skrevet af "By og bygning arkitekterne"


By & Bygning Arkitekter projekterede Hvidbjerg Hallens udvidelse i 2010, hvorfor det føltes naturligt at yde fødselshjælp i forbindelse med planerne om en ny friskole.

 

Vi har i den sammenhæng og på egen foranledning udarbejdet en række forslag i tæt

samarbejde med styregruppen.

At skulle skabe en ny skole, der får størst mulig glæde af de eksisterende 3.500m² idrætsareal er et fantastisk udgangspunkt. Det handler i vore øjne om :

-at projektet er et afgørende element i et velfungerende og initiativrigt lokalsamfunds fremtidsmuligheder.

-at synliggøre og understøtte at skole og idræts-/ fritidsliv er hinandens forudsætning og tilsammen rummer et enormt potentiale.

-at opløse grænsen mellem idrætsrum og skolens fællesrum og få synergien og vekselvirkningen til at blive andet og mere end tomme ord.

-at skabe rammerne om et inspirerende og åbent undervisningsmiljø, hvor rum, dagslys, materiale-valg og overflader understøtter muligheden for bedst og lettest muligt at tilegne sig nyt stof.

-at skabe rammerne om et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og voksne mødes i øjenhøjde.


Man skal vedstå sin dagsorden og bekende kulør, og jeg skal ikke skjule, at mit personlige engagement beror på en række forhold :

Min barndom og ungdom blev en stor del af tiden brugt på idræt i TOR & FM.


Her viste en række mennesker via handling at kærlighed, omsorg og respekt for børn og unge var deres primære dagsorden - iøvrigt de samme mennesker, som var med til at skabe Morsø Påskestævne og Morsø Festival.Disse mennesker har været mine rollemodeller og præget min indstilling til hvad ord som lokalsamfund og sammenhængskraft betyder.


Forskellen på succes og fiasko består ikke i styrke, viden og penge men i vilje og ånd.


Et vitalt og levedygtigt lokalsamfund beror ikke på business cases, men på aktive og ressourcestærke mennesker, og dem er der mange af på Mors - også i Sydvestmors.


Forældre!


Med en utrolig opbakning fra forældre, frivillige, lokalt erhvervsliv og mange andre, kunne projektet lade sig gøre og Sydvestmors Friskole kunne derfor flytte delvist ind i kultur- og fritidscentret i Hvidbjerg, men også i en stor og helt nyopført tilbygning til fritidscentret.


Det er enkelt - vi kan ikke eksistere uden den store forældre opbakning!