Bestyrelsen

 

Værdigrundlag

Nærvær og rummelighed!

 

Faglighed, kreativitet og lærelyst

 

 

Sundhed og bevægelse

 

 

Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Bestyrelsen

Skolen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som ansætter en skoleleder

 

 

 

Skolens bestyrelse marts 2017

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

Formand: Jan Majgaard - janberggrenmajgaard@gmail.com

 

Næstformand: Sally Balle Josefsen - sallybjosefsen@gmail.com

 

Sekretær: Dorit Christensen - adex1968@hotmail.com

 

Kassér: Lene Markussen - lenekudsk@gmail.com

 

Tina Noppenau: tesorensen@mail.dk.

 

Birgit Bruslund Nielsen - jensenbirgit@hotmail.com

 

Trine Willesen Markussen: markussen@karby.dk

 

 

Supl:

Lean Kærgaard

Peter Jørgensen

 

 

 

§ 10 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.

Dagsorden generalforsamling d 15 marts 2018 finder du HER

GENERALFORSAMLING d 15/3 2018

kl 19.30