Bestyrelsen

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Bestyrelsen

Skolen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som ansætter en skoleleder

 

 

 

Skolens bestyrelse marts 2018

 

Bestyrelsen har konstitueret sig d 4 april, med i betyrelsen er:

 

 

Eva Winther: evv@hotmail.dk - formand

 

Trine Willesen Markussen: markussen@karby.dk - næstformand

 

Dorit Christensen - adex1968@hotmail.com - sekretær

 

Andreas Markussen: andreas@ornestationmors.dk - kassér

 

Lene Markussen - lenekudsk@gmail.com

 

Tina Noppenau: tesorensen@mail.dk.

 

Jens Iversen: jb@iversen.mail.dk

 

 

Supl:

Jan Majgaard

Peter Jørgensen

Hanne Eg Østergaard

 

 

 

§ 10 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.

Kommende bestyrelsesmøder:

 

26 sept - dagsorden HER

30 okt

28 nov

10 jan

 

Ref valg af tilsynsførende klik HER