Bestyrelsen


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028

Bestyrelsen

Skolen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som ansætter en skoleleder
Skolens bestyrelse marts 2019


Bestyrelsen er:


Eva Vinther: evv@hotmail.dk - formand


Trine Willesen Markussen: tvmarkussen@gmail.com - næstformand


Andreas Markussen: andreas@ornestationmors.dk - kassér


Lene Markussen - lenekudsk@gmail.com


Jens Iversen: jb@iversen.mail.dk


Didde Ladefoged: malmberg3d@gmail.com - sekretær


Ole Balle: oleballe80@gmail.comSupl:

Kresten Damsgård

Charlotte Nielsen

Jannie Vester§ 10 Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.