Bestyrelsen

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325 7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Skolens bestyrelse marts 2018

 

Bestyrelsen har konstitueret sig d 4 april, bestyrelsen er:

 

 

Eva Winther: evv@hotmail.dk - formand

 

Trine Willesen Markussen: markussen@karby.dk - næstformand

 

Dorit Christensen - adex1968@hotmail.com - sekretær

 

Andreas Markussen: andreas@ornestationmors.dk - kassér

 

Lene Markussen - lenekudsk@gmail.com

 

Tina Noppenau: tesorensen@mail.dk.

 

Jens Iversen: jb@iversen.mail.dk

 

 

Supl:

Jan Majgaard

Peter Jørgensen

Hanne Eg Østergaard

 

 

Bestyrelsen

Skolen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som ansætter en skoleleder

 

 

 

§ 10 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.