Profil

Skolens Profil


Vi lægger vægt på, i samarbejde med forældrene, at anvende al tilgængelig viden om meningsfuld læring for enhver elev.

 

Det betyder, at vi benytter os af mange forskellige materialer og metoder og fleksibel organisering af undervisningen.


Vi lægger vægt på fællesskab og gensidig ansvarlighed. For at sikre et fundament for dette, lægger vi op til et åbent forældresamarbejde, et grundigt skole-hjem-samarbejde og et godt elevrådsarbejde.De 8 bud for arbejdet med børn


Alle børn er nogens børn

Alle børn er værdifulde

Alle børn kan bidrage med noget positivt

Alle børn har lov til at lave fejl

Alle børn skal ikke behandles ens

Alle børn skal ikke være sammen med alle børn om alt

Alle børn har behov for anerkendelse, nærvær og respekt

Alle børn har behov for at opleve sig som en del af noget der er større end dem selv