Profil

 

Værdigrundlag

Nærvær og rummelighed!

 

Faglighed, kreativitet og lærelyst

 

 

Sundhed og bevægelse

 

 

Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Vi lægger vægt på fællesskab og gensidig ansvarlighed. For at sikre et fundament for dette, lægger vi op til et åbent forældresamarbejde, et grundigt skole-hjem-samarbejde og et godt elevrådsarbejde.

 

 

Skolens Profil

 

Vi lægger vægt på, i samarbejde med forældrene, at anvende al tilgængelig viden om meningsfuld læring for enhver elev.

 

Det betyder, at vi benytter os af mange forskellige materialer og metoder og fleksibel organisering af undervisningen.