Lokalsamfundet

Lokalsamfundet

"Alle ting kan lade sig gøre indtil de er dømt umulige –

og selv de umulige er måske kun umulige i øjeblikket"

Pearl S. Buck


Citatet her beskriver meget godt oplevelsen af, at være en del af lokalsamfundet her i Hvidbjerg og omegn. Alle muligheder er åbne, nye tiltag og initiativer hilses velkommen og stemningen er, som Pipi siger:

"Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert".

Vi bor og arbejder tæt sammen med det lokale samfund. Vi udnytter fælles faciliteter,  materialer og kompetencer med  merudbytte som resultat.

Skolen er blevet til i tæt samarbejde med lokalsamfundet.

De er stadig en aktiv medspiller i hverdagen.

Eksempler på situationer hvor vi har stor glæde og gavn af lokalsamfundet:


  • Strikketanter
  • Sydamer hjælper med kostumer til eks musical
  • Trædrejerne skaber kulisser
  • Morgensang med senioridræt - de lærer en sang og vi gør det samme
  • Frivillige laver pedel og rengøringsarbejde på skolen
  • Frivillige søger fonde og sponsorater
  • Lokale virksomheder og foreninger yder sponsorstøtte
  • Medlemmer af vores støttekreds yder økonomisk støtte
  • Kreative ildsjæle kommer med gode ideer til nye tiltag