Undervisning

 

Værdigrundlag

Nærvær og rummelighed!

 

Faglighed, kreativitet og lærelyst

 

 

Sundhed og bevægelse

 

 

Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Undervisningen

 

Vores undervisning foregår i nye special indrettede undervisningslokaler

eller i de mange andre faciliteter skolen råder over - så som to haller,motionscenter, musik lokaler, Sløjd, Fysik, Naturfag, Kunst, Kantine, Kiosk og frem for alt meget store udenoms arealer med boldbaner, gynger, sandkasse m.m Derudover bruger vi det naturskønne område skolen ligger i, tæt på strand og skov.

» Den DIGITALE skole!

Skolen stiller ipads

til rådighed for alle elever i 0.-6.kl

» Faglighed på Friskolen!

 

Vi underviser på et højt fagligt niveau - på alle områder - med stor differentiering og opmærksomhed på hver elevs potentiale og profil!

 

Det betyder, at vi benytter os af mange forskellige materialer, metoder og en fleksibel organisering af undervisningen.

Vi arbejder udfra ministeriets fællesmål

» Valgfag

Her på skolen har mellemtrinnet det vi i gamle dage kaldte P-fag, de har to timers madlavning, Musik og Krea.

Man kan også gå til håndbold, de træner 2 gange i ugen efter skoletid og spiller kampe mod andre skolehold. Håndboldlinjen er ikke tænkt som et alternativ til klub håndbold, men som et supplement, til dig der gerne vil forbedre dit spil.

 

Derudover tilbydes der frivillig valgfag, det betyder at man udenfor sit normale skema kan tage et valgfag. Man kan selv være med til at bestemme hvad valgfaget skal indeholde, det kan være alt fra læsegruppe til mountainbike i skoven, kun fantasien, minimum 10 elever :0) og ”rimeligheden”, kan sætte grænser.