Mellemtrin

 

Værdigrundlag

Nærvær og rummelighed!

 

Faglighed, kreativitet og lærelyst

 

 

Sundhed og bevægelse

 

 

Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Mellemtrin

Vi skaber en kultur hvor fagligheden er "In".

Vi arbejder tværfagligt og differentieret.

Vi arbejder projektorienteret hvor samarbejde og fordybelse er i højsæde.

Vi skaber faste og trygge rammer for den enkelte elev.

Vi gør vores bedste for at skabe gode relationer med respekt

for egne og andres grænser.

Fysiske udfordringer er en del af hverdagen.

Lejrtur

4.-6. årgang tager i en af de sidste 2 uger før sommerferien på lejrtur.

Turen går til et sted i Jylland.

Udgangspunktet er, at eleverne skal transportere sig selv eks en cykeltur.

De overnatter i shelter 2- 4 overnatninger.