Overbygningen

 

Værdigrundlag

Nærvær og rummelighed!

 

Faglighed, kreativitet og lærelyst

 

 

Sundhed og bevægelse

 

 

Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Lejrtur til Bornholm

Skitur

Overbygningen

 

Vi niveau-inddeler eleverne, og møder dem på den måde, hvor de er.

 

- Kortere skoledag ( i forhold til folkeskolen) og færrere lektier.

 

- Ipad/Pc som det foretrukne arbejdsredskab.

 

- Engagerede lærere, der vil eleverne det bedste.

 

- Vi har "24 timer i naturen" og projektet: "En god gerning dag" hvert år.

 

- 3 rejser ud af huset:

7. årgang. Bornholm

8. og 9. årgang: enten London, Berlin eller skitur

 

Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse ligesom vi afholder terminsprøver i både 8. og 9. klasse