Praktisk orienteret undervisning

Praktisk orienteret undervisning

Bevægelse og udeliv

Læring med alle sanserne 

Verden erkendes med alle sanser

Vi har et ønske om at inddrage alle sanserne mere i skolens undervisningsmiljø gennem musiske, praktiske og kreative aktiviteter.

Det betyder, at vi benytter os af mange forskellige materialer, metoder og en anderledes fleksibel organisering  af undervisningen


Friskolens rammer er meget fleksible med plads til bevægelse og læring.


Vi ligger vægt på fysiske aktivitet i undervisningen - ude som inde.

Ligesom vi ofte tager på ture ud af huset

Undervisning på tværs af årgange

Undervisningen foregår tit på tværs af årgange - til glæde og gavn for både store og småFriskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028

 

De musiske, kreative og praktiske

aktiviteter medvirker til, at alle elever får mulighed for at udvikle flest mulige sider af sig selv. Her spiller vores årlige musical en vigtig rolle.

Her er en beskrivelse lavet af nogle af eleverne:På Sydvestmors Friskole har vi ”Musical uge” hvert år inden jul. Musical ugen er hvor alle elever og lærere bliver fordelt på forskellige hold, som laver det der skal laves og forberedes. Nogle af holdene kan fx være, tøj og design, musik, dans og skuespillere.

Der bliver lagt meget fokus på det sociale, og det hyggelige i ugerne. Til morgensang synger vi de sange vi skal synge til musicalen.•På tøj og design laver vi kostumerne til skuespillerne, vi syr selv kostumerne.

•På musik øver vi sangene til musicalen, og spiller dem under stykket.

•På dans bliver der øvet serier som bliver opført under stykket.

•På skuespil øver vi skuespillet og replikker.