Spirerne

 

Værdigrundlag

Nærvær og rummelighed!

 

Faglighed, kreativitet og lærelyst

 

 

Sundhed og bevægelse

 

 

Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Spirerne

3. april 2018 starter de kommende 0. årgang som "Spirer".

"Spirertiden" giver børnene en god og tryg introduktion til livet på skolen.

De 2 "spirer-voksne" kommer over i børnehaven nogle formiddage, for at møde førskolegruppen, ligesom de vil kommepå besøg på skolen. Dette vil give børnene mulighed for at lære de voksne fra SFOen at kende, hvilket kan give børnene tryghed under omflytningen fra børnehave til skole.

Samarbejdet tager udgangspunkt i 4 besøg frem til april.

I spirerne arbejder vi frem mod en tryg start i skolen, hvor de har tid til at lære skolens områder at kende. Skolens regelsæt introduceres og de vil indgå i skolens fælles morgentimer.

Vi voksne i spirerne, vil have stort fokus på samarbejde og fællesskab, samt at etablere en tryg base for de kommende skolebørn.

I Spirerne vil der være tid til leg, udflugter, opgaver, kreative udfoldelse, motorik m.m.

Spirerne vil efter en periode, lave nogle aktiviteter sammen med vores 0. årgang og deres lærer Kirsten.

 

Praktiske oplysninger

Spirerne starter hver dag kl. 8.00-11.30, hvorefter SFOen starter.

SFOen har åbent 6.15-8.00 og 11.30-16.30.

Børnene skal medbringe tøj til det danske vejr, så regntøj og støvler er en rigtig god idé samt ekstra skiftetøj.

SFOens tlf: 97761346

Mail: sfo@svmf.dk

 

 

Folder vedr Spirerne finder du HER

Hverdagen hos spirerne