Værdigrundlag


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028

Skolens Værdigrundlag


Friskolen er det stærke fundament fagligt og menneskeligt, hvorfra den enkelte elev føler sig rustet til livet.


 

Vi vægter


 • Faglighed, kreativitet og lærelyst.


 • Sundhed og bevægelse.


 • Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab


 • Nærvær og rummelighed.


  Skolen er den trygge base, eleven hver dag har lyst til at være en vigtig del af.

Værdigrundlaget bliver udmøntet i hverdagen således:


 • Hvert trin skal opleve sig selv som en énhed – deres base.


 • Når det giver mening, pædagogisk eller i forhold til oplevelse af skolens

fællesskab danner vi større eller mindre hold på tværs af trin.


 • Vi underviser på et højt fagligt niveau på alle områder – med stor

differentiering og opmærksomhed på hver elevs potentiale og profil.


 • Vi arbejder målrettet med kreativitet som basis for elevens perspektiv på læring og ny viden.


 • Engelsk introduceres fra 1. klasse. Tysk introduceres fra 5. klasse


 • Vi vil arbejde med den enkeltes forståelse af det globale fællesskab.


 • Det sunde liv er integreret i hverdagen på mange planer.


 • Eleverne skal lære, der hvor det giver mening – ofte uden for skolens mure – i naturen og i samarbejde med faglige centre og erhvervsvirksomheder.


 • Eleverne får træning til at være vejledere og guider for andre – både yngre og ældre.


 • Skolen inviterer gerne frivillige ind i fællesskabet med henblik på udbytte og en positiv oplevelse for alle.


 • Skolen skal opleves i et naturligt samspil med fritidsaktiviteter og de lokale omgivelser.


Vi vil udfordre den traditionelle fagrække og arbejde med en fleksibel organisering af det faglige indhold i meningsfulde flerfaglige helheder.


Vi vil skabe læringsmiljøer, som danner grundlag for tryghed og oplevelser af succeser – med sikkerhed for at eleverne opnår de nødvendige formelle kompeten

Mobning

Vi er en skole, som tager kampen op mod mobning.

Vores plan finder du HER