Værdigrundlag

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325 7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

Skolens Værdigrundlag

 

Friskolen er det stærke fundament fagligt og menneskeligt, hvorfra den enkelte elev føler sig rustet til livet.

 

Vi vægter

 

 • Faglighed, kreativitet og lærelyst.

 

 • Sundhed og bevægelse.

 

 • Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

 

 • Nærvær og rummelighed.

 

Skolen er den trygge base, eleven hver dag har lyst til at være en vigtig del af.

Værdigrundlaget bliver udmøntet i hverdagen således:

 

 • Hvert trin skal opleve sig selv som en énhed – deres base.

 

 • Når det giver mening, pædagogisk eller i forhold til oplevelse af skolens

fællesskab danner vi større eller mindre hold på tværs af trin.

 

 • Vi underviser på et højt fagligt niveau på alle områder – med stor

differentiering og opmærksomhed på hver elevs potentiale og profil.

 

 • Vi arbejder målrettet med kreativitet som basis for elevens perspektiv på læring og ny viden.

 

 • Engelsk introduceres fra 1. trin. Tysk introduceres fra 6. trin

 

 • Vi vil arbejde med den enkeltes forståelse af det globale fællesskab.

 

 • Det sunde liv er integreret i hverdagen på mange planer.

 

 • Eleverne skal lære, der hvor det giver mening – ofte uden for skolens mure – i naturen og i samarbejde med faglige centre og erhvervsvirksomheder.

 

 • Eleverne får træning til at være vejledere og guider for andre – både yngre og ældre.

 

 • Skolen inviterer gerne frivillige ind i fællesskabet med henblik på udbytte og en positiv oplevelse for alle.

 

 • Skolen skal opleves i et naturligt samspil med fritidsaktiviteter og de lokale omgivelser.

 

Vi vil udfordre den traditionelle fagrække og arbejde med en fleksibel organisering af det faglige indhold i meningsfulde flerfaglige helheder.

 

Vi vil skabe læringsmiljøer, som danner grundlag for tryghed og oplevelser af succeser – med sikkerhed for at eleverne opnår de nødvendige formelle kompeten

Mobning

Vi er en skole, som tager kampen op mod mobning.

Vores plan finder du HER