Værdigrundlag

Sydvestmors Friskole Næssundvej 325

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46 kontor@svmf.dk

Inst.nr 773028

 

Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!

 

 

Skolens Værdigrundlag

 

Friskolen er det stærke fundament fagligt og menneskeligt, hvorfra den enkelte elev føler sig rustet til livet.

 

Vi vægter

 

 • Faglighed, kreativitet og lærelyst.

 

 • Sundhed og bevægelse.

 

 • Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab

 

 • Nærvær og rummelighed.

 

Skolen er den trygge base, eleven hver dag har lyst til at være en vigtig del af.

Værdigrundlaget bliver udmøntet i hverdagen således:

 

 • Hvert trin skal opleve sig selv som en énhed – deres base.

 

 • Når det giver mening, pædagogisk eller i forhold til oplevelse af skolens

fællesskab danner vi større eller mindre hold på tværs af trin.

 

 • Vi underviser på et højt fagligt niveau på alle områder – med stor

differentiering og opmærksomhed på hver elevs potentiale og profil.

 

 • Vi arbejder målrettet med kreativitet som basis for elevens perspektiv på læring og ny viden.

 

 • Engelsk introduceres fra 1. trin. Tysk introduceres fra 6. trin

 

 • Vi vil arbejde med den enkeltes forståelse af det globale fællesskab.

 

 • Det sunde liv er integreret i hverdagen på mange planer.

 

 • Eleverne skal lære, der hvor det giver mening – ofte uden for skolens mure – i naturen og i samarbejde med faglige centre og erhvervsvirksomheder.

 

 • Eleverne får træning til at være vejledere og guider for andre – både yngre og ældre.

 

 • Skolen inviterer gerne frivillige ind i fællesskabet med henblik på udbytte og en positiv oplevelse for alle.

 

 • Skolen skal opleves i et naturligt samspil med fritidsaktiviteter og de lokale omgivelser.

 

Vi vil udfordre den traditionelle fagrække og arbejde med en fleksibel organisering af det faglige indhold i meningsfulde flerfaglige helheder.

 

Vi vil skabe læringsmiljøer, som danner grundlag for tryghed og oplevelser af succeser – med sikkerhed for at eleverne opnår de nødvendige formelle kompeten

Mobning

Vi er en skole, som tager kampen op mod mobning.

Vores plan finder du HER