Traditioner


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!Sydvestmors Friskole    Næssundvej 325   

7960 Karby

Tlf. 97 76 13 46    kontor@svmf.dk   

Inst.nr 773028

Traditioner

 • Velkomst for ”spirerne” (førskolebørn) d 1 april
 • Musical i nov/dec
 • Lejrtur hvert år for alle årgange (overbygningen tager til Bornholm, Berlin og skitur)
 • Kirketur sidste dag inden jul
 • Teater/musik arrangementer ca 6-8 om året i samarbejde med andre friskoler og Limfjordsteatret/Morsø teaterkreds
 • ”Bevægelsesuge” 1 uge om året
 • ”Uge sex” i uge 6 med fokus på sundhed og seksualundervisning
 • 24 timer i naturen, overbygningen overnatter i det fri. De andre opholder sig ude hele dagen og sover inde
 • Morgensang kl. 8.00 tirs-fre med navneopråb. Sang og musik, fortælling. Slutter af med at få pulsen op i hallen, det hjælper legepatruljen med.Mandag er der kontakttime fra 8.00-8.15, hvor klasserne er sammen med deres kontaktlærer.
 • Idrætsdag opdelt 0.- 4. årgang og 5.-9. årgang
 • ”Syngelyst” – en dag fyldt med sang og musik
 • Emneuger, bla naturvidenskabsuge og projektuger
 • Skolernes motionsdag – fredag før efterårsferien
 • Praktikforløb for 8. og 9. årgang
 • Læsemarathon
 • Fastelavnsmandag - tøndeslagning for store og små
 • Juleklippedag med besøg af alle interessede


Morgensang

Morgensang er et fast punkt på programmet på skolen.

Her kommer en række udtalelser fra lærere om, hvorfor vi har morgensang:


Det er her skolen hver morgen mødes som en fælles enhed.

Det er her store ser de små og små ser de store.

Dannelse i højsæde, vi er vigtige, evnen til at sidde samlet og få en fælles viden og information.


Det er godt med fællesskabet fra 0.-9.

Sange til årstiden mm , forskellige historier, fortællinger, fælles daglige informationer.

Når vi har emner mm , er det fint at der kan være fælles optakt til diverse aktiviteter.


Morgensang giver altid dagen et skud glæde og energi. Selvfølgelig særligt, når børnene er engagerede og synger med. Vores lille skole opnår en højere grad af fællesskabsfølelse, når børnene sidder blandet på kryds og tværs af klasser, og enten lytter til en historie eller synger med på en morgensang. Vi synes det er vigtigt at prioritere denne fællesstund.